شغل آینده‌ شما چیه؟

دوست دارید در آینده، چه‌کاره شوید؟

دکتر، پلیس، آتش‌نشان یا ... ؟؟

اینجا با همه این شغل‌ها آشنا می‌شوید و می‌توانید بهتر حرفه مورد علاقه خودتان را انتخاب کنید