با موبایل، فیلم بساز!

اینجا یاد می‌گیریم که با گوشی‌های خودمان فیلم بسازیم.

اینجا قرار نیست تعدادی اصطلاح حفظ کنیم! اینجا قراره یک سری مطالب یاد بگیریم و گوشی خود را دست بگیریم و برویم در دل کار! پروژه‌محور! عملیاتی!