آزمایشگاه هیجان‌انگیز امیلی

آزمایشگاه امیلی یک آزمایشگاه هیجان انگیز است که در کنار هم علوم را یاد میگیریم. با هم  فرضیه می‌سازیم، آزمایش می‌کنیم و کشف می‌کنیم. بهترین زمان برای شروع  همین حالاست، پس شما هم وارد آزمایشگاه امیلی شوید.

راستی!! چند قسمت اول را می‌توانید رایگان تماشا کنید.